Teczka z logo firmy. Teczka firmowa oferowe lub konferencyjna w formacie A4